Τράπεζα Πειραιώς
• Αρ. Λογαριασμού: 5075083879716

IBAN
• GR87 0172 0750 0050 7508 3879 716

Δικαιούχος
• DDC ELECTRONICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.